skip to Main Content
รับทำ SEO, รับทำ SEO รายเดือน, รับทำ SEO สายขาว, รับทำ SEO ติดหน้าแรก ติดต่อเบอร์โทร : 098 454 1868 | Line : @cjsoft | อีเมล์ : info@cjsoft.co.th
การทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วัดผลการทำ SEO

การทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วัดผลการทำ SEO

จากบทความ “สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วิเคราะห์ SEO” ที่เราได้ใช้เครื่องมือ Web CEO ในการปรับ SEO ของเว็บไซต์เราแล้ว วันรุ่งขึ้นเราสามารถใช้เครื่องมือนี้วัดผลอันดับของเราได้ โดยมีขั้นตอนการวัดผล ดังต่อไปนี้

1.ให้เราเปิดโปรแกรม Web CEO ขึ้นมา เลือกเมนู “Check Rankings” จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

2. เลือก Project หรือ เว็บไซต์ของเราที่ต้องการวัดผล SEO

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

3. หากไม่มี ให้เลือก “Add New Site” จะพบหน้าจอดังต่อไปนี้

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง
ใส่ชื่อเว็บไซต์ เช่น www.cjsoft.co.th
ใส่คำอธิบาย ใส่อะไรไปก็ได้ ที่เราทราบว่าเป็นเว็บนี้ ส่วนมากผมจะใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไป

กด “Next” 2 ครั้งและกดปุ่ม “Finish

4. เมื่อเราเพิ่มเว็บไซต์ใหม่แล้ว ให้เลือกเมนู “Check Rankings” เลือกเว็บไซต์ของเราที่ต้องการวัดผล

 

5. เราจะพบหน้าจอตามด้านล่าง ให้กดปุ่ม “Configure” ให้เลือก Google, Yahoo, Bing ตามรูป แล้วกด Tab “Add Keywords

 

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

6. เลือก “Import from” > “Current Site- Meta Keywords” ใช้ได้กรณีเว็บไซต์เราใส่ Meta Keyword ไว้ หากไม่มีใส่เลือก “Add Keyword manually

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

เมือเลือก Keyword เรียบร้อยแล้วให้กด “Ok”

7. กดปุ่ม “Start” เพื่อทำการวัดผลอันดับ SEO ของเรา

8. เมื่อโปรแกรม Scan เรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้อันดับของเราแต่ละ Search Engine ทำให้ประหยัดเวลา ไม่ต้องใช้คำสั่งค้นหาทีละ Keyword

 

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง

 

บทความนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้าง ครั้งหน้าผมจะมาสอนการ Monitor Keyword ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ WEB CEO ในการดูว่า Search Engine เก็บเพจของเราเข้าฐานข้อมูลไว้จำนวนเท่าไร คล้ายๆ กับคำสั่ง “Site:www.cjsoft.co.th” ทำให้ประหยัดเวลาในการทำ SEO

หากท่านเพิ่งมาอ่านบทความนี้ อยากแนะนำให้กลับไปอ่าน “สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วิเคราะห์ SEO” ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจโปรแรกม Web CEO มากยิ่งขึ้น

 

 

Back To Top